Grafimedia cao 2020-2021

Op 23 december 2020 bracht de werkgeversdelegatie een eindbod uit voor aanpassing van de Grafimedia cao.

De achterbannen van de cao-partijen stemden in met dit eindbod en vervolgens is de cao aangemeld bij het ministerie van SZW. 

De belangrijkste wijzigingen

 • Looptijd: 1 augustus 2020 tot en met 31 december 2021 (17 maanden)
 • Loonsverhoging: per 1 augustus 2021: 0,18 euro op het uurloon
 • Wettelijk minimumloon: per 1 juli 2021 afschaffen jeugdloon
 • Regeling vervroegd uittreden (RVU):
  • Alleen eerder stoppen met werken voor de zwaarste beroepen
  • Minimaal 10 jaar werkzaam in zwaar beroep
  • Alleen voor mensen die tussen 1-9-2021 en 31-12-2023 65 zijn of worden
  • Jaarlijkse bijdrage aan werknemer vanuit fonds 21.200 euro (wordt geïndexeerd)
  • Werkgeverspremie 0,2% van de loonsom, gedurende 5 jaar
  • Premieheffing vanaf 1 april 2021, eerder stoppen met werken vanaf 1 september 2021
 • Wet WIEG: voortzetting pensioenopbouw gedurende 5 weken aanvullend geboorteverlof
 • Schrappen bepalingen over minder werken
 • 5 mei: jaarlijkse feestdag, vanaf 2022

Nadere uitwerking

Een aantal cao-afspraken, zoals de RVU en de pensioenopbouw tijdens het aanvullend geboorteverlof, wordt momenteel nader uitgewerkt.

Zie ook: